Poza ramami tych generacji

Poza ramami tych generacji tworzy wielu artystów – samotników. Przede wszystkim Aleksander Fredro, którego twórczość łączy w sposób indywidualny pierwiastki klasyczne z romantycznymi i realistycznymi. Fredro był rówieśnikiem grupy poetów legionowych i Brodzińskiego, ale jego długie życie (1793-1876) przypada na całą epokę rozwoju romantyzmu, a twórczość – po przerwie spowodowanej zamilknięciem Fredry po roku 1835 wskutek ataku Goszczyńskiego oskarżającego jego komedie nienarodowość – zostanie podjęta na nowo w okresie uwsteczniania – 1 zamierania wielu prądów romantycznych po Wiośnie Ludów i skończy się już w dobie zwyciężającego pozytywizmu.

Leave a Reply