Popularność ballady

Popularność ballady, uznanej za gatunek typowo romantyczny, przerodziła się w prawdziwą balładomariię w romantyce krajowej, gdzie ballada stała się łatwym i powielanym nośnikiem fantastyczności. Zasługi gatunku balladowego dla wczesnego romantyzmu są jednak ogromne, była to szkoła symbolicznego myślenia, wnosiła do poezji bogactwo form ludowej wyobraźni i regionalizm. Umożliwiła w wewnętrznej logice procesu historycznoliterackiego kreację ludowego świata w Dziadach wileń-skich.

Dzieje ballady w literaturze polskiej obrazują rozwój hasła ludowości w romantyzmie, który przebiegał od rewelacji poznawczej, jaką był dla artystów spirytualizm ludowy, do poezji ludowej traktowanej jako zasób form poddawanych następnie zabiegom artystycznej stylizacji.

Jednym z koronnych gatunków (określenie Ireneusza Opackiego) okresu romantyzmu była powieść poetycka, dowód wielkiej rewolucji przeciw normom i tradycjom klasycyzmu w sztuce. W Polsce w tym czasie powieść jest zjawiskiem młodym, korzystającym z doświadczeń mistrzowskiej w tym gatunku literatury angielskiej, toteż i powieść poetycką identyfikowano z dwiema postawami artystycznymi romantycznej Anglii: bajronizmem i walterskotyzmem.

Leave a Reply