Charakterystyczne dla dziejów nazwy „romantyczny”

Charakterystyczne dla dziejów nazwy „romantyczny” i jej następnej pochodnej: „romantyk” jest więc to, że wyróżniła ona określoną grupę cech i właściwości psychicznych oraz jakości wyglądowych, wiążąc je w świadomości odbiorcy ze światem literatury i sztuki. W ten sposób jako jedna z pierwszych tendencji romantyzmu pojawi się wyobrażenie sztuce jako sile kształtującej rzeczywistość i widzenie zjawisk życia na wzór tych, które opisywała i wyrażała literatura. Dzieła twórców najwcześniej określanych jako romantyczni tworzyć będą tradycję, na którą właściwy romantyzm będzie się często powoływał.

Leave a Reply