Archive for Kwiecień 2018

Reformatorskie przedsięwzięcia obozu królewskiego

Reformatorskie przedsięwzięcia obozu królewskiego wzbudziły czujność Prus i Rosji, a próby przeprowadzenia zmian ustrojowych w drodze niemal zamachu stanu spotkały się ze stanowczym sprzeciwem tych mocarstw. W 1768 roku Katarzyna II uroczyście gwarantowała Rzeczypospolitej „na wieczne czasy, jej konstytucję, formę rządu, wolność i’ prawa”. Read the rest of this entry »

Romantyczna koncepcja czynu

Romantyczna koncepcja czynu jest zawarta w obydwu drogach do wolności narodu, jakie wskazywała literatura Polakom w tym okresie: w ideologii głoszącej konieczność powstania narodowego iw mesjanizmie. Mesjanizm, obecny w kulturze polskiej już przed powstaniem listopadowym, miał stać się skutecznym narzędziem pocieszenia po rozbiorach. Wątki mesjanistyczne głosiła już przedroman- tyczna poezja Woronicza: los Polski miał stać się losem Troi, która „na to upadła, aby Rzym zrodziła”. Opatrzność boska ześle narodowi rekompensatę za moment upadku i pozornej śmierci, mesjanizm zatem już w fazie wczesnej naucza, jak pokonać klęskę i ocalić ducha narodowego, z upadku czyni rękojmię odrodzenia: grób Polski stanie się kolebką Polski nowej. W mesjanizmie Mickiewiczowskim pojawia się przekonanie o tym, że porozbiorowe dzieje Polski powtarzają pasję i zmartwychwstanie Chrystusa (Widzenie księdza Piotra w III części Dziadów).

Read the rest of this entry »